Olimpiada biologicznaOlimpiada biologiczna

menu komitet laureaci sponsorzy terminarz zasady uwagi praca druki linki galeria spacer gdzie kontakt


AKTUALNOŚCI
PATRONAT HONOROWY - WOJEWODA POMORSKI PATRONAT HONOROWY:

DARIUSZ DRELICH
WOJEWODA POMORSKI
PATRONAT HONOROWY - MARSZAŁEK WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
Wyniki Eliminacji Okręgowych XLV Olimpiady Biologicznej
w roku szkolnym 2015/2016

W dniu 23 stycznia 2016 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się zawody II stopnia XLV Olimpiady Biologicznej. W skali kraju do pisania testu przystąpiło 650 uczniów, w tym 40 uczniów z naszego okręgu. Patronat nad eliminacjami objęli Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Uczestnicy zawodów, którzy zdobyli co najmniej 58 punktów, uzyskali tytuł laureata zawodów okręgowych. Najwyższy wynik, 85 punktów, uzyskał uczeń z okręgu rzeszowskiego. Wstępny próg do eliminacji III stopnia wynosi 66 punktów.
Laureaci zawodów II stopnia w Okręgu Gdańskim

Miejsce Uczeń Punktacja; szkoła
I Aleksandra Słowakiewicz 74 punkty; III LO Gdynia, Opiekun: mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska
II Kinga Gergella 73 punkty; III LO Gdynia, Opiekun: mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska
III Małgorzata Landowska 70 punktów; III LO Gdynia, Opiekun: mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska
III Barbara Skrzypkowska 70 punktów; I ALO Gdynia, Opiekun: mgr Beata Ulczyńska
IV Helena Cichorek 69 punktów; III LO Gdańsk, Opiekun: mgr Hanna Szarafińska
IV Krzysztof Klimiuk 69 punktów; III LO Gdynia, Opiekun: mgr Alicja Nowak
IV Karolina Pluta 69 punktów; III LO Gdańsk, Opiekun: mgr Hanna Szarafińska
V Bartosz Sobocki 68 punktów; II LO Słupsk, Opiekun: mgr Tamara Kropiowska
VI Aleksander Goll 66 punktów; I ALO Gdynia, Opiekun: mgr inż. Leszek Ciesielski
Wyniki Konkursu Prac Badawczych


Wyróżnienie I stopnia

1. Zuzanna Dąbrowska, III LO Gdańsk, Badanie aktywności antygrzybicznej propolisu pszczelego wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera
- Opiekun: mgr Anna Osieczko

2. Kinga Gergella, III LO Gdynia, Zjawisko oddziaływania allelopatycznego sinicy Synechococcus sp. na wybrane gatunki sinic bałtyckich
- Opiekun: mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska

3. Małgorzata Landowska, III LO Gdynia, Badania możliwych skutków działalności człowieka na jeziora lobeliowe z okolic Chojnic
- Opiekun: mgr Małgorzata Kupczyk-Skodowska

4. Bartosz Sobocki, II LO Słupsk, Badanie stanu hydromorfologicznego (RHS) i ekologicznego (metodą makrofitową) rzeki Łupawy na wybranych odcinkach w okolicach Smołdzina
- Opiekun: mgr Tamara Kropiowska

Wyróżnienie II stopnia

1. Helena Cichorek, III LO Gdańsk, Ocena ilościowa gatunków oraz ocena stanu muraw kserotermicznych na terenie użytku ekologicznego "Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruńskiego"
- Opiekun: mgr Hanna Szarafińska

2. Szymon Gruba, XIV LO Gdynia, Wpływ róży pomarszczonej Rosa rugosa Thunb. na rodzimą florę wydmy szarej
- Opiekun: mgr Katarzyna Kudela

3. Weronika Haliniarz, III LO Gdańsk, Ocena występowania gatunków inwazyjnych w zbiorowiskach segetalnych na terenie gminy Kolbudy
- Opiekun: mgr Hanna Szarafińska

4. Aleksandra Siluta, X LO Gdynia, Zastosowanie elicytorów biotycznych pochodzenia bakteryjnego w roślinnych kulturach in vitro Dionaea muscipulaDrosera cuneifolia w celu pozyskania substancji biologicznie czynnych
- Opiekun: mgr Ewa Faka

Wyróżnienie III stopnia

1. Marek Chmielewski, VI LO Gdynia, Wpływ nawozów organicznych i mineralnych na jakość uprawy rzodkiewki Raphanus sativus L. var. sativus odmiany Saxa wysianej na madach i bielicach z terenów Pomorza
- Opiekun: mgr Marzena Gross

2. Agnieszka Kaszuba, I ALO Gdynia, Rola motywu HPD w obrębie J domeny białka JAC1 w oddziaływaniu z mitochondrialnym białkiem HSP70
- Opiekun: mgr inż. Leszek Ciesielski

3. Martyna Łukasiewicz, III LO Gdańsk, Wykorzystanie drożdży i olejku z mięty pieprzowej w ochronie biologicznej ziemniaka przed szarą pleśnią i późną zarazą ziemniaka
- Opiekun: mgr Hanna Szarafińska

4. Dawid Nowicki, I LO Wejherowo, Badanie wpływu wybranych gatunków muzyki na szybkość uczenia się myszy domowej
- Opiekun: mgr Monika Antoniuk

5. Iga Sewruk, XIV LO Gdynia, Inwentaryzacja flory naczyniowej umocnień brzegowych Półwyspu Helskiego na odcinku Kuźnica - Hel
- Opiekun: mgr Katarzyna Kudela

6. Agnieszka Żurawska, I LO Starogard Gdański, Skład bioty porostów epifitycznych miasta Skórcz i okolic
- Opiekun: mgr Ewa Makowska
Nagrody specjalne


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Regionalny Konserwator Przyrody

Szymon Gruba, XIV LO Gdynia, Wpływ róży pomarszczonej Rosa rugosa Thunb. na rodzimą florę wydmy szarej
- Opiekun: mgr Katarzyna Kudela

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Agnieszka Żurawska, I LO Starogard Gdański, Skład bioty porostów epifitycznych miasta Skórcz i okolic
- Opiekun: mgr Ewa Makowska

Nadleśnictwo Gdańsk

Helena Cichorek, III LO Gdańsk, Ocena ilościowa gatunków oraz ocena stanu muraw kserotermicznych na terenie użytku ekologicznego "Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruńskiego"
- Opiekun: mgr Hanna Szarafińska

Trójmiejski Park Krajobrazowy

Michał Prusiński, I ALO Gdynia, Występowanie śluzowców w rezerwatach "Kacze Łęgi" i "Kępa Redłowska" z uwzględnieniem aspektów fizykochemicznych podłoża
- Opiekun: mgr inż. Leszek Ciesielski
Serdecznie gratulujemy uczniom oraz opiekunom!!!
Sponsorom składamy gorące podziękowania za ufundowanie nagród dla olimpijczyków.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych przez
Piotra Rutkowskiego.


Redagowanie, edycja stron www: dr Anna-Karina Kaczorowska oraz dr inż. Roman Synak