Olimpiada biologicznaOlimpiada biologiczna

menu komitet laureaci sponsorzy terminarz zasady uwagi praca druki linki galeria spacer gdzie kontakt


AKTUALNOŚCI
vide TERMINARZ
Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania prac badawczych oraz dokumentów

na
Eliminacje Okręgowe XLV Olimpiady Biologicznej

w roku szkolnym 2015/2016

upływa w dniu
10 października 2015 roku.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

Dziekanat Wydziału Biologii UG
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej


Protokóły z zawodów I stopnia (szkolnych), prace badawcze i inne wymagane dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.


♞ Każda praca badawcza, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (nośnik CD), powinna być włożona w
białą teczkę biurową zamykaną na gumkę (opisaną zgodnie z drukiem opis teczki).
♞ Teczka, oprócz pracy badawczej, powinna zawierać:
      ♘ ankietę zawodnika,
      ♘ oświadczenie o samodzielności wykonania pracy,
      ♘ opisową recenzję nauczyciela.
♞ Plik PDF z plakatem pracy badawczej powinien mieć następującą nazwę: Nazwisko_Imię_praca_45OB. W pliku, jako pierwsza strona, powinna znaleźć się metryczka zawierająca informacje: tytuł pracy, autor, opiekun, klasa, szkoła.
♞ Plik PDF z recenzją nauczyciela powinien mieć następującą nazwę: Nazwisko_Imię_recenzja_szkolna_45OB.
♞ Jeśli uczeń startuje w OB po raz drugi z nową lub poprawioną pracą badawczą, dostarcza do KOOB aktualną i ubiegłoroczną pracę badawczą w postaci papierowej i dwa pliki PDF na jednym nośniku.
♞ Plakat w formie papierowej pozostaje bez zmian.


Redagowanie, edycja stron www: dr Anna-Karina Kaczorowska oraz dr inż. Roman Synak