Olimpiada biologicznaOlimpiada biologiczna

menu komitet laureaci sponsorzy terminarz zasady uwagi praca druki linki galeria spacer gdzie kontakt


AKTUALNOŚCI
vide TERMINARZ
Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania prac badawczych oraz dokumentów

na
Eliminacje Okręgowe XLIV Olimpiady Biologicznej

w roku szkolnym 2014/2015

upływa w dniu
10 października 2014 roku.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

Dziekanat Wydziału Biologii UG
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej


Protokóły z zawodów I stopnia (szkolnych), prace badawcze i inne wymagane dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną.


♞ Każda praca badawcza, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, powinna być włożona w
białą teczkę biurową zamykaną na gumkę (opisaną zgodnie z drukiem nr 1 - opis teczki).
♞ Teczka, oprócz pracy badawczej, powinna zawierać:
      ♘ ankietę,
      ♘ opisową recenzję nauczyciela.
♞ Plik PDF z plakatem pracy badawczej powinien mieć następującą nazwę: Nazwisko_Imię_praca_44OB. W pliku, jako pierwsza strona, powinna znaleźć się metryczka zawierająca informacje: tytuł pracy, autor, opiekun, klasa, szkoła.
♞ Jeśli uczeń startuje w OB po raz drugi z nową lub poprawioną pracą badawczą, dostarcza do KOOB aktualną i ubiegłoroczną pracę badawczą w postaci papierowej i dwa pliki PDF na jednym nośniku.
♞ Plakat w formie papierowej pozostaje bez zmian.


Redagowanie, edycja stron www: dr Anna-Karina Kaczorowska oraz dr inż. Roman Synak